Boş Çek Yaprağının, Kaybolması, çalınması, Zayi olması

Boş çek yaprağı unsurları tam olmadığından kambiyo senedi vasfında değildir. Bunun anlamı, boş çek yaprağının kaybolması, çalınması ve zayi olması halinde çek yaprağının iptali için dava açılamayacağıdır. Yargıtay bu husustaki görüşü şöyledir.

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2018/3302 2019/4506 Karar Tarihi: 17.06.2019 ; “Mahkemece, dava konusu çek yapraklarının boş ve imzasız olduğu, çek vasfında olmayan boş çek yapraklarının tedavüle konmuş sayılamayacağı, bu nedenle de zayi nedeniyle iptalinin istenemeyeceği, dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, iddia ve tüm dosya kapsamına göre imzasız çek yaprağının kıymetli evrak vasfında olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir…. hükmün ONANMASINA”

Unutulmamalıdır ki, boş çek yaprağı elden çıktıktan sonra kötü niyetli kişilerce doldurularak tahsile konabilir. Bu durumda bankanın, imzanının geçerliliğini kontrol etme yetkisi olmadığından, çek, ibraz halinde ödenecektir. Öte taraftan çeki ödemek bankaların hukuki sorumluluğudur.  Kaldı ki uygulamada çekler çoğunlukla, takas sistemi aracılığıyla tahsil edilmekte, kendi şubesine ibraza dahi gerek kalmamaktadır. Öte taraftan savcılık şikayeti yapmış olmak da çekin ödenmesini kendiliğinden durdurmayacağından, boş çekin kaybolması, çalınması halinde çok hızlı bir şekilde uzman bir avukattan yardım alınması gerekecektir. Zira çekin ödenmesi halinde, kötü niyetli kişilerin sonradan bulunması, çek bedelinin geri alınabilmesini kendiliğinden sağlamayacaktır. 

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.