Kamulaştırma Hukuku

Kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkının sınırlandırılması da ancak kamu yararı kararı ile olabilir ki, bu da kamulaştırma işlemini gündeme getirir. Anayasa’nın 46. Maddesinde bu husus özel olarak düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan şartlar söz konusu olduğunda bedeli peşin ödenmek kaydıyla kişinin mülkiyet hakkı isteği dışında kamulaştırma ile sona ermektedir. Ancak yüksek bütçeli baraj, enerji tesisi gibi projeler için yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırma bedeli taksitle ödenebilmektedir. Kamulaştırma ile ilgili uyuşmazlıklar hem idari yargının hem de adli yarının görev alanına girebilmektedir. Şöyle ki; bedele ilişkin uyuşmazlıklar adli yargının görev alanına girmekte olup, görevli mahkemeler de kamulaştırmaya konu olan taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Kamulaştırma Kararına karşı itirazlar ise idari yargının görev alanına girer ve görevli mahkemeler kamulaştırmaya konu taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesidir. Yine, kamulaştırmasız hukuki ve fiili el atmalar yönünden de adli yargı görevlidir. Büromuz; kamulaştırma, acele kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma ve ecrimisil, bedel tespit ve tescil davaları ve benzeri konularında hizmet vermektedir.

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.