Ceza Hukuku

Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hâkim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Kural olarak cezalandırma yetkisi yalnızca devletin tekelindedir ve bireylerin cezalandırılabilmesi için suçun konusunu oluşturan eylemlerin mutlaka kanunla tanımlanmış ve belirtilmiş olması gerekir. Dolayısıyla bireylerin ancak tipik, hukuka aykırı ve kusurlu eylemleri dolayısıyla cezalandırılması söz konusu olabilir. Devlet bu münhasır yetkisini de kurul olarak bağımsız mahkemeler aracılığıyla kullanabilir. Yani bireylerin bizzat devlet tüzel kişiliğindeki kurum ve kuruluşlar ya da kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar tarafından cezalandırılabilmesi ancak istisnai bazı durumlarda söz konusu olabilir. Kaldı ki bu istisnai durumlarda dahi bireylere bu sayılanlar tarafından hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi söz konusu değildir. Ceza davaları birer kamu davası olmaları sebebiyle Cumhuriyet Savcıları tarafından açılabilir. Şikayete bağlı suçlar haricindeki diğer tüm suçlara ilişkin kamu davaları Cumhuriyet Savcıları tarafından re’sen soruşturulur ve iddianame hazırlanır. Şikâyete bağlı suçlarda ise(örneğin; hakaret) Savcı, suçtan zarar gören kişi o fiili şikâyet etmedikçe o suçun işlendiğini bilse dahi herhangi bir soruşturma işlemi yapamaz. Türk Ceza Kanunu madde 73, şikâyete tabi suçlarda şikâyet süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Eğer kişi bir suça maruz kaldığını düşünüyorsa bu durumda adli makamları haberdar etmelidir. işi şikayetinde suçun hukuki nitelemesini yapmak zorunda değildir; yalnızca olayları anlatması yeterlidir. Zira artık bu andan sonra soruşturma safhası başlar ve soruşturma safhasını yürütmek Cumhuriyet Savcılarının görevidir. Ceza soruşturmasını yürüten resmi organlar önünde şüpheli veya sanığı fiili ya da hukuki açıdan koruyan, belli niteliklere sahip bulunan, sanık veya şüpheli dışındaki kişi müdafidir. Yani şüpheli veya sanığın ceza kovuşturması sırasında savunmasını yapan avukat, müdafidir. Müdafilik yapma yetkisi ülkemizde yalnızca avukatlara tanınmıştır, Avukat niteliğini taşımayan kimseler müdafi sıfatıyla şüpheli veya sanığı temsil edemez. Mağdurun veya şikayetçinin avukatı ise “vekil” sıfatını taşımaktadır. Büromuz; özellikle ekonomik suçlarda hizmet vermekte olup, resmi ve özel belgede sahtecilik suçları, dolandırıcılık suçları, ihaleye fesat karıştırmak suçları, zimmet suçları, vergi suçları, gümrük suçları, hakaret suçları, bilişim suçları, iş kazası ve trafik kazasından kaynaklı ve benzeri suçlar alanında hizmet vermektedir.

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.