Vergi Hukuku

Günümüzde kamu harcamaları, kamu hizmeti gören devletin lehine olarak kanundan doğan bir alacak hakkı olarak nitelendirilen vergilerle finanse edilmektedir. Vergi, alacaklısı devletin egemenlik gücüne dayanarak piyasa ekonomisinden sağladığı bir değer olduğu için, bu konudaki yükümlü-devlet ilişkileri kamu hukuku ilişkisi niteliğindedir. Kamu hukuku ilişkisi olması dolayısıyla yükümlü ile devlet arasındaki ilişkiler bazı özellikler arz etmektedir. Kamu hukuku ilişkisi olmasının yanında, vergiyi doğuran olayların büyük çoğunluğunun özel hukuk ilişkisi olması dolayısıyla vergi hukukunun özel hukuk dalları ile de yakın ilişkileri bulunmaktadır. Bu açıklamalar ışığında vergi hukuku, kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Vergi hukuku genel olarak, temel vergilerle ilgili uyuşmazlıklar, vergi ve mali hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıkların dava öncesi çözüm yolları, vergi suç ve cezaları gibi konularla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Büromuz; uzlaşma ve düzeltme görüşmelerinin yürütülmesi, ceza ihbarnamesi ve ödeme emri iptali davalarının açılması, açılmış davaların takibi, vergi ziyai ve kaçakçılık suçlarından açılan davaların takibi ve benzeri konularında hizmet vermektedir.

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.