Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku ve sorunlarının tespitinde 2 unsur önem arz etmektedir. İlki, gerçek veya mesleki amaçlarla hareket etmeyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eden Tüketici kavramıdır. Diğer unsur ise, mal ve hizmet piyasalarında ticari ve mesleki amaçlarlar hizmet eden gerçek, tüzel kişiler veya bunlar adına ve hesabına hareket eden kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlem olarak ifade edilen tüketici işlemidir. Bu iki unsurun değerlendirilmesi doğru şekilde yapılmadan sağlıklı bir tüketici hukuku sorunu çözülemez. Tüketici hukukunda en sık karşılaşılan uyuşmazlıklar; tüketicinin imzalamış olduğu sözleşmelerdeki haksız şart niteliğinde olan madde hükümleri ile ayıplı mal ve hizmetler oluşturmaktadır. Haksız şart niteliğinde olan maddeler kesin hükümsüz nitelikte olduğundan, bu maddelere ilişkin olarak, tüketici, ilgili mevzuat gereğince koruma altındadır. Ayıplı mal ve hizmetler açısından da tüketici korunma altında olup, mal ve hizmetlerin çok çeşitli ve kendine has özellikleri olduğundan, her somut olayda detaylı değerlendirme yapılarak ve bir hukuki yardım alınmak suretiyle yasal yollara başvurulmalıdır. Tüketici hukukuna ilişkin mevzuatımızda, sorunların hızlı çözümlenmesi ve başvuruların daha kolay yapılabilmesi amacıyla ilçe ve il bazında tüketici hakem heyetleri kurulmuştur. Belirli miktara kadar olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyeti, daha yüksek olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetine başvuru zorunlu hale getirilerek mahkemelerdeki iş yoğunluğu hafifletilmiş ve yargılamanın daha hızlı sonuçlanması amaçlanmıştır. Daha büyük miktarlar için ise tüketici mahkemeleri görevlendirilmiştir. Her somut olayda uyuşmazlık miktarı iyi tespit edilerek başvurulması, tüketicinin zaman ve para kaybetmesinin önüne geçecektir. Büromuz; tüketici hakem heyetine başvuru, tüketici hakem heyeti kararlarına itiraz, ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin uyuşmazlıklar, devre tatil uyuşmazlıkları, Tüketici Kanunundan doğan davalar konusunda hizmet vermektedir.

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.