İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

En sık karşılaşılan iş davaları; işçilik alacağı ve hizmet tespiti davalarıdır. İşçilik alacağı davalarında; ödenmemiş ücretler, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti vb. istenir. Hizmet tespiti davaları ise, işveren tarafından işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya yapılan bildirimlerde gerçek çalışma sürelerinin veya gerçek ücretlerin gösterilmemesi gibi hallerde ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu edinmektedir. Ücretin gerçek ücretin hilafına asgari ücret olarak gösterilmiş olması durumunda hâkim, gerçek ücretin tespiti için gerekli yerlere ve meslek kuruluşlarına yazı yazarak ücret araştırması yapmaktadır. İşe iade davaları da iş mahkemelerinde çokça görülen davalar arasındadır. İşe iade davasının şartları ve diğer davalarla ilgili detaylı bilgiler diğer yazılarımızda yer alacaktır. İşçilik ilişkisinden kaynaklanan bir diğer dava türü ise iş kazası, meslek hastalığı ve iş güvenliğine ilişkin davalarıdır. Yaşanan bir kazanın iş kazası olup olmadığı ve iş kazası sayılmasının şartları, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklı maddi ve manevi tazminat ile ilgili detaylı bilgiler diğer yazılarımızda yer alacaktır. Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin en sık karşılaşılan davalar ise, Sosyal Güvenlik Kurumu işleminin iptali davalarıdır. Kurum işleminin iptali davalarına ilişkin detaylı bilgiler diğer yazılarımızda yer alacaktır. Büromuz; işçi, işveren ve sendikalara yönelik bireysel veya toplu iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, İş Kanunundan ve Sosyal Güvenlik Kanunlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümünün sağlanması konularında hizmet vermektedir.

© 2024 Kozanlıoğlu Hukuk.